Технически университет София

Борд на европейските студенти по технологии е студентска организация в ТУ - София. Основните ни приоритети са подпомагане на академичното образование и действието като своеобразен мост между университет, студенти и компании.

Партньори


Viscomp


ASIC Depot

Uncategorized

Тази година се поставят основите на една традиция в BEST (Board of European Students of Technology). Локална група BEST Пловдив ти дава възможността да се включиш в голямото инженерно състезание за студенти от цяла Европа.