Технически университет София

Борд на европейските студенти по технологии е студентска организация в ТУ - София. Основните ни приоритети са подпомагане на академичното образование и действието като своеобразен мост между университет, студенти и компании.

Партньори


Viscomp


ASIC Depot

Организатори

 

Главен организатор:

Лазар Босаков

lazar.bosakov@BEST.eu.org

 

 

 

 

Това състезание нямаше да бъде възможно без помощта на (от ляво надясно):

Женя Желева – предстедател на студентски съвет , Лили Маджарова, Георги Мерджанов, Гьонюл Мустафа и Тодор Атанасов.