Технически университет София

Борд на европейските студенти по технологии е студентска организация в ТУ - София. Основните ни приоритети са подпомагане на академичното образование и действието като своеобразен мост между университет, студенти и компании.

Партньори


Viscomp


ASIC Depot

Програма

10:00 – 11:00
Официално откриване.
11:00 – 12:45
Работа в отбори.
12:45 – 13:30
Обедна почивка.
13:30 – 15:00
Работа в отбори.
15:00 – 15:30
Оценяване на задачите/одобряване на устройствата.
15:30 – 16:00
Състезание с конструираните устройства/Оценяване на задачите.
16:00 – 16:30
Награждаване на победителите. Закриване на състезанието.