Технически университет София

Борд на европейските студенти по технологии е студентска организация в ТУ - София. Основните ни приоритети са подпомагане на академичното образование и действието като своеобразен мост между университет, студенти и компании.

Партньори


Viscomp


ASIC Depot

Състезанието

- Team Design - Отборите имат за задача да конструират устройство по зададени параметри и изисквания в рамките на няколко часа с материали, предоставени от организаторите. Победителите се определят спрямо определени критерии в зависимост от поставената задача.
*Подходяща за студенти от всяка специалност и курс

Case Study – Компания поставя задача-казус на участниците. Отборите трабва да намерят рационално и приложимо решение на казуса в рамките на няколко часа. Всеки отбор прави презентация на решението, до което е достигнал.